Název firmy:
Porsche Inter Auto CZ spol.s r o.
Porsche Brno
Sídlo firmy:
Řipská 13a
CZ-62700 Brno
Právní forma:
Telefon:
+420 548 421 111
Fax:
E-mail:
IČO:
47124652
Soudní příslušnost:
Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 12939
DVR:
DIČ:
CZ47124652
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.
Kód banky:
5500
Číslo účtu:
5020015843
IBAN:
CZ7355000000005020015843